УНИКАД ЕООД

 

 << НАЗАД

             
Често задавани въпроси (Полезна информация)
SineUPS

Защо SineUPS и чиста синусоида?

SineUPS (Uninterruptible Power Supply - Непрекъсваемо Захранване) е съвременно устройство, предлагащо сигурна защита при неочаквано прекъсване на ел. захранването в мрежата. При отпадане на мрежовото захранване синусоидалният инвертор (UPS) генерира чиста синусоида (Pure Sine Wave), което означава че формата на напрежението е идентична с тази от мрежата. SineUPS предлага пълна съвместимост с всички променливо-токови консуматори, без да си променя характеристиките.
Идеалната форма на напрежението за променливо-токови консуматори е синусоида. Повечето UPS предлагани на пазара (включително стандартните UPS за компютри) генерират т.нар. модифицирана синусоида, която всъщност представлява правоъгълни импулси и изходното напрежение няма нищо общо с това в мрежата.

Всички индуктивни товари (ел. двигатели, помпи, трансформатори) и електронна апаратура са пригодени да работят единствено със синусоидално захранващо напрежение. Несинусоидалното захранване прави работата на тези и други консуматори неефективна (по-голяма консумация, загряване), а прецизната електроника за управление на газови котли, пелетни котли и други не сработва.

Могат да бъдат захранвани както битови, така и индустриални устройства:

 • циркулационни помпи;
 • пелетни горелки (UPS е необходимо да бъде 600W/850W/1200W !);
 • газови котли за парно и топла вода с електронно управление;
 • нафтови горелки с електронно управление;
 • вентилация;
 • компютри, аудио, TV (Време на превключване 5 ms !)


Какъв модел ни е необходим?

Изборът на SineUPS гарантира безпроблемна работа на всякакви консуматори, работещи с напрежение 230V / 50Hz. Той зависи от мощността на консуматора (W) и времето на работа в авариен режим.
Първо проверете/изчислете мощността на уреда/уредите, които смятате да захранвате. Изберете модел SineUPS, чиято изходна мощност надвишава вашите нужди.
Пример: Ако мощност от 80W е достатъчна за вас, то тогава може да изберете дали да ползвате модел
s100a с вградена батерия, осигуряващ работа на 40W товар за 2 часа; модел s100 с външна батерия, капацитета на която може да изберете според времето на работа, което желаете (Виж още...);Модел s100a Plus с вградена батерия 7Ah и изводи за външна батерия - така имате двойно подсигуряване.Ако мощността на вашият консуматор е 95-100W, тогава е препоръчително да не сте на границата, а да изберете 200W UPS, модел s200, само с външна батерия.

ВАЖНО: Когато UPS ни е необходим за пелетни камини/системи:

 • трябва да отчетем фактa, че запалката на камината е около 300W, независимо от спецификациите на производителите, а тази на комбинирани пелетни котли може да достигне мощност 1100W;

 • В зависимост от отоплителната мощност на камините, както и логиката им на управление, пусковата мощност е значителна и често надвишава 450W  -
  Пример 1 - за някои модели (>15kW) - запалката пали - камината заработва - включва се помпа (~20-70W) - започва горене, последвано от доизгаряне на количеството пелети при достигане на необходимата температура - следва процес на доизгаряне, последван от ново палене - в подобни системи е задължително използването на модели с мощност, по-голяма от 500W, примерно:
  s600 (600W);

 • Шнекът към системата също има мощност, която често не е за подценяване;

 • От друга страна имаме и прецизна управляваща електроника, която се нуждае от стабилно захранване;

 • И на последно място - Пример 2 - ситуация, в която няма електрозахранване - прибираме се отвън (или сме настроили таймер) и искаме да включим пелетната камина да работи - в този случай се нуждаем от два основни параметъра, които да са съобразени с нашата система, за да се случи успешно това. Те са:

 1. UPS с достатъчна мощност - това са модели s400 (400W) за газови котли или s600(600W)за пелетни камини;
 2. Акумулаторна батерия с достатъчен капацитет и подходящ тип (мокра тягова/AGM/Gel,   >100Ah (за газови котли, модел s400), и > 150Ah (за модели s600);
 
Какъв акумулатор е необходим, и колко време ще работи UPS след прекъсване на електричеството?

В този раздел са дадени типа акумулаторни батерии, начините за изчисляване на необходимия техен капацитет, цени и още много полезна информация. Виж още...

 
Какви защити има?

SineUPS е напълно автоматизирано устройство, управлявано по интелигентен начин от микроконтролер. Превключването между мрежов и инверторен режим е напълно автоматично, както и зареждането на батерията и поддържането й в режим готовност винаги , когато е налично мрежово захранване. Има защити от:

 • обратно включване на външен акумулатор;
 • претоварване и късо съединение на изхода в режим инвертор;
 • изведен външен предпазител при късо съединение в мрежов режим;
 • високо и ниско напрежение на батерията
 

Може ли да работи без акумулатор?

Не. Без свързана батерия устройството не може да изпълнява предназначението си – да бъде включено и да защитава консуматорите в случай на проблем със захранването.

 

Има ли модел SineUPS с вътрешен и външен акумулатор?

Да! Предлагаме SineUPS модел s100a Plus, който освен вграден акумулатор има и изводи за включване на външен акумулатор. При свързан външен акумулатор автоматично се изключва вътрешния и така се осигурява нормален заряден ток за акумулатори с различен капацитет. При изключване на външния акумулатор UPS-а автоматично преминава на захранване от вътрешната батерия. Зареждането и на двете батерии е автоматично.

 

Свързване към акумулаторната батерия

От всяко устройство SineUPS, независимо от модела му (без s100a) излизат син (-) и червен (+) кабел, които завършват с кабелни обувки. Когато трябва да ги свържем към съответната акумулаторна батерия (в зависимост от нейните терминали) - използваме закрепване с винтове директно към полюсите на батерията или се налага закрепване с клеми за акумулатор. Когато е необходимо да свържем клеми, е важно да обърнем внимание на материала, от който са направени - използвайте само качествени клеми от олово или месинг - алуминий или други материали са предпоставка за лош контакт. Често на пазара се срещат оловни клеми, боядисани обикновено в червено/синьо - в този случай почистете с нож или пила боята от повърхността, контактуваща непосредствено с кабелните обувки или акумулатора - така ще предотвратите лош контакт или липса на такъв с батерията.

 

Поддръжка на акумулаторната батерия

1. Доливане. Батериите, които са AGM / Gel не се нуждаят от поддръжка; мокрите батерии консумират (изпаряват) определено количество вода на месец. Необходимо е да се следи нивото на електролит, което трябва да покрива винаги плочите на батерията - вижда се през полупрозрачния корпус на акумулатора. При необходимост доливайте с дестилирана вода (не с чешмяна - в този случай, както и при останала без електролит батерия гаранцията автоматично ще отпадне!); Използвайте при доливане защитни ръкавици и очила, за да не попадне киселина в очите или по тялото Ви. Отмийте веднага обилно с чешмяна вода, ако това се случи! Не вдишвайте изпаренията над отворената капачка.
2. Поддържащ заряд - не оставяйте акумулаторната батерия продължително време (>15-20 дни) изключена от UPS-а - в противен случай тя ще се разреди и сулфатизира - гаранцията ще отпадне - когато изключите захранването на консуматора, UPS -a е необходимо да остане включен в контакта целогодишно в режим на подзаряд.

 

Основни правила за безопасност, с което е добре да се съобразим

1. Често съществуващите електроинсталации са стари или изградени по начини, които предполагат зануляване на масата (обща нула). Независимо от това, че UPS-a е съобразен с всички стандарти и изисквания за безопасност, в подобни ситуации на неяснота е добре да се прилагат елементарни принципи на безопасност, важащи за всякакви електроуреди, като бойлери, печки, хладилници и т.н.. Това е препоръчително най-вече и за моделите s400/s600/s850/s1200, чиито изходи на 230V са изведени на лустер клема/контакт шуко. Пример - общо важащо правило  при първоначално включване на захранващия кабел на електроуред от подобен тип - примерно готварска печка - съответният контактен ключ на електроуреда, в зависимост от положението на щепсела(Шуко) в контакта, изключва или фазата(L), или нулата(N). Винаги е препоръчително положението на щепсела да е такова, (завъртете го на 180о при необходимост, и маркирайте с перманентен маркер - препоръчва се твърда връзка), че при изключено положение на бутона/ключа на SineUPS(не свети червено) да бъде прекъсната/да нямаме фаза на изходната клема/лонтакта шуко. Това може да бъде установено лесно с фазомер (за моделите s400/s600 - правилното положение на щепсела може да бъде установено лесно - при изключено от бутона ON/OFF устройство UPS работи само в режим на зареждане - индикациите на батерия и наличие на мрежа светят) - на никой от трите проводника на лустер клемата не трябва да има фаза; При включено положение на бутона ON/OFF фаза трябва да има само на кафявия проводник.

2. Препоръки на производителя: При наличие на обща нула в електрическата инсталация се препоръчва отрязване на щепсела и използването на твърда връзка :

 • Син проводник - към нула (N);
 • Кафяв проводник - към фаза (L);
 • Жълто-зелен проводник - да не се използва;
Бихме искали да напомним, че свързването на подобни електроуреди към мрежата е добре да бъде направено от квалифициран електротехник/специалист.

Как да поръчаме
За поръчка е необходимо да се обадите по телефона за наличност/срок на доставка или да изпратите заявка на електронната поща info@unicad.bg
Стоката може да бъде заплатена в брой/POS и получена в офис-магазина на фирмата в гр.София, или да бъде изпратена с наложен платеж, като цената за доставка е в зависимост от избрания от Вас куриер. Обичайна практика е да се работи с Еконт или Спиди.

Телефони за поръчка: Telenor: 089 8887710; Vivacom: 02 9621928, 02 9623435

 << НАЗАД

             
 

 


Last modified: 01/22/20

www.unicad.bg © 2011 Уникад ЕООД. Всички права запазени.