УНИКАД ЕООД

 

Изготвяне на първоначална базова оферта

Основни  фактори и насоки, с които е добре да се съобразим, преди да започнем
 
Предварителният анализ и изготвяне на оферта на една бъдеща фотоволтаична централа дава представа на клиента за това каква би била нейната ефективност,  себестойност и заслужава ли си да се инвестира в изграждането на подобна система. 

Основни насоки

Преди да започнем, е необходимо да сме наясно с няколко определящи фактора:

 • необходимост от фотоволтаична соларна система(ФеЕЦ):
  • желаем да инвестираме във ФвЕЦ, която ще ни носи дългосрочни месечни дивиденти(продавайки добитата електроенергия);
  • имаме къща/терен, които нямат достъп  до електро-преносната мрежа, а първоначалната инвестиция за присъединяване е твърде голяма или няма опция за такава;
  • желаем по-ниски месечни сметки;
  • искаме да се подсигурим от два енергийни източника - акумулатори и мрежа(резервно захранване/UPS);
  • желаем да водим природо-съобразен начин на живот с използване на зелена енергия;
 • изложение и вид на обекта - за ефективна работа на една  PV система се изисква южно изложение и наклон на покрива / конструкцията около 30 - 35 градуса; разбира се има различни конструкции, позволяващи добра ефективност на панелите даже при липса на подходящо изложение;
 • бюджет, който бихме отделили за подобна система - обикновено цените на една малка(3kW) ФеЕЦ с относителна ефективност започват от няколко хиляди лева, като порядъкът на подобни системи може да достигне много повече;
 • отсяване на силовите консуматори - не можем да очакваме добра ценова оферта, ако искаме ФвЕЦ да захранва бойлери, печки, мощни климатици, термопомпи - добре е да се оптимизират консуматорите - прим.електрическата печка да се замени с газова - това би спестило немалко от предвиденият бюджет;
 • когато имаме сондажни, кладенчени или хидрофорни помпи за вода - трябва да се отчете фактът, че пусковият им ток е многократно по-голям от номиналния, което води до необходимостта от използването на честотни регулатори или помпи с плавен старт, което допълнително оскъпява системата;
 • инвестиция в качествени акумулаторни батерии - обикновено те са една трета и повече като цена от направената инвестиция - експлоатационният живот на обикновените AGM батерии е между 2 - 4 години, което би оскъпило сериозно една система вследствие от необходимостта от честа подмяна.
 • използване на качествени компоненти, защитни съоръжения и други - обикновено гаранцията на подобни компоненти е голяма, а защитата от пренапрежения и гръмотевици би ни спестила не малко главоболия;
 • мониторинг - за да сме наясно дали една система функционира нормално, е необходимо да знаем какво се случва в момента - опция са системи за мониторинг
 • генератор - използването му при автономни ФВЦ без достъп до електро-преносната мрежа е задължително;
Изготвяне на първоначална базова оферта
 
На база предварителен разговор с клиента, целящ изясняване на неговите очаквания, и даващ информация за местоположението на обекта, начинът му на ползване (всекидневно/през уикенда), броя и вида на консуматорите и сумата на последни фактури в kwh/месец е необходимо да бъде направен детайлен анализ (той ще ни даде подробна информация какво бихме добили, какво ни е необходимо и какво не би ни достигнало като енергия) със специализиран софтуер и изготвена първоначална индикативна* (базова) оферта. Тя ще даде предварителна яснота за типа на системата**, броя на панели, инвертори, акумулаторни батерии и други необходими компоненти, както и възможната спестена енергия и размера на инвестицията. След изготвянето на такава оферта ще се прецени има ли смисъл да се върви към изготвяне на подробна оферта с цел реализация на ФВЦ. (При необходимост от извършване на оглед на обект / терен извън гр.София, разходите за транспорт се поемат от клиента.

Как да се консултираме
Ако Ви е необходима консултация,
позвънете на един от изброените най-долу телефони
или да изпратите мейл на електронната поща info@unicad.bg. След заявка по мейл ние ще се свържем с Вас.

Телефони за контакт: Telenor: 089 8887710; Vivacom: 02 9621928, 02 9623435

 UpПРОДУКТИ
 

 


Last modified: 02/04/22

www.unicad.bg © 2011 Уникад ЕООД. Всички права запазени.