УНИКАД ЕООД
Up ПРОДУКТИ УСЛУГИ

 

Основни  фактори и насоки, с които е добре да се съобразим, преди да започнем

 
Предварителният анализ и изготвяне на оферта на една бъдеща фотоволтаична система дава представа на клиента за това каква би била нейната ефективност,  себестойност и заслужава ли си да се инвестира в подобна система.
 

Основни насоки

Преди да започнем да реализираме идеята за изграждане на една соларна фотоволтаична система, е необходимо да сме наясно с няколко определящи фактора:

 • необходимост от фотоволтаична соларна система:
  • имаме къща/терен, които нямат достъп  до електро-преносната мрежа;
  • желаем по-ниски месечни сметки;
  • искаме да се подсигурим от два енергийни източника (резервно захранване);
  • желаем да водим природо-съобразен начин на живот с използване на зелена енергия;
 • изложение и вид на обекта - за ефективна работа на една  PV система се изисква южно изложение и наклон на покрива / конструкцията около 30 - 40 градуса
 • бюджет, който бихме отделили за подобна система - обикновено цените на една малка система с относителна ефективност започват от 3 хиляди лева, като порядъкът на подобни системи е от 6  до 20 хиляди лева и много повече;
 • отсяване на силовите консуматори - не можем да очакваме добра цена за една соларна PV система, ако искаме тя да захранва бойлери, печки, мощни климатици - добре е да се разделят системите една от друга - фотоволтаична и отоплителна покривни системи, а  електрическата печка (пример) да се замени с газова - това би спестило немалко от предвиденият бюджет;
 • когато имаме сондажни, кладенчеви или хидрофорни помпи за вода - трябва да се отчете фактът, че пусковият им ток е многократно по-голям от номиналния, което води до необходимостта от използването на честотни регулатори или помпи с плавен старт, което допълнително оскъпява системата;
 • инвестиция в качествени акумулаторни батерии - обикновено те са една трета и повече като цена от направената инвестиция - експлоатационният живот на обикновените AGM батерии ще бъде между 2 - 5 години, което би оскъпило сериозно една система вследствие от необходимостта от честа подмяна.
 • използване на качествени компоненти, защитни съоръжения и други - обикновено гаранцията на подобни компоненти е голяма, а защитата от пренапрежения и гръмотевици би ни спестила не малко главоболия;
 • мониторинг - за да сме наясно дали една система функционира нормално, е необходимо да знаем какво се случва в момента - опция са системи за мониторинг
Изготвяне на първоначална базова оферта
 
На база предварителен разговор с клиента, целящ изясняване на неговите очаквания, и даващ информация за местоположението на обекта, начинът му на ползване (всекидневно/през уикенда), броя и вида на консуматорите и сумата на последни фактури в kwh/месец ще бъде направен детайлен анализ (той ще ни даде подробна информация какво бихме добили, какво ни е необходимо и какво не би ни достигнало като енергия) със специализиран софтуер и изготвена първоначална индикативна* (базова) оферта. Тя ще даде предварителна яснота за типа на системата**, броя на панели, инвертори, акумулаторни батерии и други необходими компоненти, както и възможната спестена енергия и размера на инвестицията. След изготвянето на такава оферта ще се прецени има ли смисъл да се върви към изготвяне на подробна оферта с цел реализация на фотоволтаичната система. (При необходимост от извършване на оглед на обект / терен извън гр.София на разтояние повече от 150 км, разходите за транспорт са споделени между клиент и фирма).

Забележка
*
Индикативна оферта - базова оферта, целяща да ориентира ценово клиента, след което се изготвя детайлна оферта при последващ интерес.
**  Тип на системата  -  удачният тип системи за изграждане са: 
1) Автономни - батериите при тях са задължителни (напълно автономни - без връзка с мрежа или генератор; полуавтономни - имаме контролирана връзка с мрежа или генератор - при недостиг на енергия или липса на слънце батериите могат да бъдат зареждани от външен източник/допълване с енергия от мрежата; Backup - работещи с напрежение от мрежата и подсигурени с батерии при отпадане на захранването (зареждани от соларни панели/дозареждани от мрежата при липса на слънце)
2) Мрежови - монофазни и трифазни - за собствени нужди - с /без продажба на излишъка на електроенергия

Как да се консултираме
Ако Ви е необходима консултация,
позвънете на един от изброените най-долу телефони
или да изпратите мейл на електронната поща info@unicad.bg. След заявка по мейл ние ще се свържем с Вас.

Телефони за контакт: Telenor: 089 8887710; Vivacom: 02 9621928, 02 9623435

 

  Home Up ПРОДУКТИ УСЛУГИ


Last modified: 01/22/20

www.unicad.bg © 2011 Уникад ЕООД. Всички права запазени.