УНИКАД ЕООД

 

Оценка на консуматорите

Определяне на необходимите PV мощности
 

Изчисляване на необходимото количество енергия

Основа за изготвянето на максимално точен анализ е идентифициране на всички консуматори (съществуващи и бъдещи), като по този начин се определят енергийните нужди на клиента(kWh
годишно).

Неточностите оказват влияние върху крайната цена(по висока) или ефективността на системата(недостиг на енергия).

За целта на анализа е необходимо да се направи точен опис на консуматорите - техният вид, мощността им (дадена е на продуктовия етикет: Пр.хладилник - 280kWh годишно, или телевизор - 60W); времето на тяхното ползване (Пр. 3 часа дневно, от 18-21 часа) и дали се използват всекидневно (Пр.пералня); ако къщата се използва само през почивните дни или ежедневно, това е важно да бъде отбелязано в запитването.

 

Таблицата по долу е примерна, но параметрите, изброени в нея са задължително условие за изготвяне на анализ

 
#
Тип
консуматор
Мощност,
W или
kWh/Год.
Време на
ползване,
h/min
(часове/минути)
Начин на
ползване
(сезонно /
целогод.)
1

Хладилник

280 kWh 12h/24

април -
 септември

2

Телевизор

60W 3h/24

април -
 септември

3

Сат.приемник

25W 3h/24

април -
 септември

4

Кафе-
машина

1800W 15min/24

април -
 септември

5

Тостер

1100W 10min/24

април -
 септември

6

Пералня

2200W

1.2h/7

април -
 септември

7

Осветление

4x 12W

6h/24

целогодишно
8

Сондажна
 помпа ф76

700W

3h/24

април -
 септември

...

...

...

...

...

Забележка:
3h/24  - 3 часа на денонощие(24);
1.2h/7 - час и половина седмично(един път в седмицата(7)

Как да се консултираме
Ако Ви е необходима консултация,
позвънете на един от изброените най-долу телефони
или да изпратите мейл на електронната поща info@unicad.bg. След заявка по мейл ние ще се свържем с Вас.

Телефони за контакт: Telenor: 089 8887710; Vivacom: 02 9621928, 02 9623435

 

 


Last modified: 02/04/22

www.unicad.bg © 2011 Уникад ЕООД. Всички права запазени.