УНИКАД ЕООД
Up ПРОДУКТИ УСЛУГИ

 

Електропастири SpeedriteTM

Инструкция за безопастност
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ!!!    ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!!!
 

Този уред е предназначен само за електрически огради за животни!

Не удължавайте захранващия кабел на адаптера!

При захранване от акумулатор зелената щипка е към (-) минуса, а червената към (+) плюса.

За монтиране на стена използвайте шаблона на инструкцията за определяне мястото на винтовете.

За заземяване се използват следния брой пръти и дължините им както следва по модели:

 • SPE 1000 – 1 бр. х 2м. или 3 бр. х 1м.;

 • SPE 2000 – 2 бр. х 2м. или 5 бр. х 1м.;

 • SPE 3000 – 3 бр. х 2м. или 8 бр. х 1м.;

 
1. Не позволявайте на деца да играят в близост до оградата или с електрифицираните проводници. Да не се позволява работа с енергизатора на външни за фермата лица.

2. Никога не електрифицирайте бодлива тел.

3. Да не се монтира електрифициран проводник на ограда с бодлива тел по-близо от 15 см. от бодливата тел.

4. Да не се електрифицира директно вече съществуваща ограда от телена мрежа .Използвайте отделни проводници, монтирани на изолатори и на отстояние поне 20 см. от мрежата.

5. В никакъв случай да не се монтират едновременно два енергизатора към една електрическа ограда.

6. Разстоянието между две електрически огради с отделни енергизатори трябва да е по-голямо от 2 метра.

7. Заземителните пръти на електрическата ограда не трябва да се монтират на по-малко от 15 метра от други заземявания и на по-малко от 10 метра от телефонни и други кабели.

8. Да не се прекарва кабел от електрическата ограда над проводници от електрическата мрежа или други кабели.

9. Поставете предупредителни табели на ясно видимо място.

10. Не преминавайте под електрифицираните проводници. При нужда използвайте направените за тази цел специални врати.

11. Помнете, че невнимателната работа с електрическата ограда създава риск от удар от електрически ток.

 


Показания на светлинния индикатор

 
Светлинният индикатор през първите 30 секунди показва състоянието на акумулатора и след това показва изходящото напрежение към оградата.
 
1.Показания на заредеността на акумулатора-превключвателя е на позиция "проверка на акумулатора":
 • Светят 3 зелени-напълно зареден;
 • Светят 2 зелени – зареден до 80%. Годен за работа;
 • Свети 1 зелен - слабо зареден. Препоръчва се зареждане;
 • Светят само 2 червени- Задължително зареждане;
 • Свети само 1 червен - акумулатора е напълно разреден. Може да стане негоден за употреба;
 
 
2.Показания за напрежението по оградата – превключвателя е на една от работните позиции:
 • Светят всички – 5000 волта и повече;
 • Светят 2 червени и 2 зелени- 4000 волта;
 • Светят 2 червени и 1 зелен -3000 волта;
 • Светят само 2 червени- гранична стойност 2000 волта.Показва за проблем по оградата;
 • Свети само 1 червен – възможна е голяма повреда по оградата.Уреда се спира и се отстранява причината.

В комплекта на енергизатора са включени адаптер за 220 волта, кабели за свързване към акумулатор и кабели за свързване към оградата и заземителните тръби.

ВНИМАНИЕ: При включването на захранващите кабели от адаптера или акумулатора към енергизатора внимавайте за правилното поставяне на контактната букса. Има значение за свързването с (+) и (-) на уреда. Неправилното свързване може да повреди уреда.


Как да поръчаме
За поръчка е необходимо да се обадите по телефона за наличност/срок на доставка или да изпратите заявка на електронната поща info@unicad.bg
Стоката може да бъде заплатена в брой/POS и получена в офис-магазина на фирмата в гр.София, или да бъде изпратена с наложен платеж, като цената за доставка е в зависимост от избрания от Вас куриер. Обичайна практика е да се работи с Еконт или Спиди.

Телефони за поръчка: Telenor: 089 8887710; Vivacom: 02 9621928, 02 9623435

 

  Home Up ПРОДУКТИ УСЛУГИ


Last modified: 08/20/18

www.unicad.bg © 2011 Уникад ЕООД. Всички права запазени.