УНИКАД ЕООД

 

Какво е добре да знаем за соларните PV системи

 

За PV панелите са важни параметри като вид на материала, качество на изпълнение, гаранция във времето (посочва се % от мощността след даден период - прим.5 години за продукта, 90% запазване на мощността за 10 години, 80% за 25 години.), толеранс на точност за мощността (Прим.10% толеранс за 80Wp означава 72Wp при слънчево време/най-добри експлоатационни условия), здравина на рамката, удобство при монтаж на панелите и  т.н.

Местоположението и ъгълът на разполагане на соларните фотоволтаични панели спрямо слънцето също са от голямо значение за тяхната ефективност. За най-добър КПД, PV панелите трябва да са изложени максимално дълго на пряка слънчева светлина, като трябва да се вземе под внимание и необходимостта от охлаждането им - трябва да бъдат така разположени, че да има разстояние м/у тях и плоскостта, на която са монтирани (Прим.покрив). Високите температури намаляват тяхното КПД.

Монтаж и начини на закрепване - соларните PV панели могат да бъдат монтирани на стойки в/у земята или плоски покриви, на наклонени покриви на къщи, на покриви на каравани или кемпъри, на лодки.(В последните посочени е добре да се използват специални лепила, без да се пробива таван/палуба. Достъпът до PV панелите трябва да е лесен -  за почистване и ремонти;

Окабеляване - кабелите до PV контролери/инвертори/батерии трябва да са подходящо подбрани като сечение, UV защита и дължина.

Акумулаторна батерия - на практика това е енергоизточника, на който разчитаме при облачност/липса на слънце. Подходящият избор е от голямо значение - важни са типа на батерията, производителя, капацитета(от решаващо значение за продължителността на електрозахранването). Акумулаторите поемат пиковото максимално натоварване на PV системата. Важни също така са брой цикли на зареждане, устойчивост на работа при екстремни високи/ниски температури на околната среда (желателно е батериите да са разположени в помещения, предпазващи ги от пряка слънчева светлина или замръзване, с подходяща вентилация).

Зарядни соларни PV контролери - това са електронните устройства, които се грижат за заряда на акумулаторните батерии и ги предпазват от дълбок разряд(изключително важно за живота на една акумулаторна батерия).Изборът  на PV контролер трябва да бъде съобразен с фактори, като изходно напрежение на соларния PV панел, големина на изходния max ток и т.н.

Инвертори - това са устройствата, които преобразуват постояннотоковото напрежението от 12/24V в променливотоково напрежение 220V. Два вида: с модифицирана и с пълна синусоида, параметър- пряко влияещ върху цената/качеството на подаваното изходно напрежение;

Up
 

 


Last modified: 08/27/18

www.unicad.bg © 2011 Уникад ЕООД. Всички права запазени.