УНИКАД ЕООД

 

Кога се налага да използваме соларни PV системи

 

Използването на соларни фотоволтаични системи се налага в случаите, когато няма налично електрозахранване, искаме да сме енерго-независими или желаем да намалим месечните си разходи. Такива системи са подходящи за:

  • изолирани/отдалечени къщи, хижи,  ферми;

  • като допълнение към съществуващата електрическа инсталация за комбинирано захранване от два различни енерго-източника с цел  намаляване на месечните разходи за електроенергия;

  • градинско/улично осветление в комбинация с LED осветителни елементи;

  • свободно/енерго-независимо къмпингуване;

  • зареждане на акумулатори на лодки;

  • захранване на измервателна/радио-комуникационна апаратура- репитъри, GSM модули за предаване на данни/отдалечен достъп, разположена на недостъпни места (често в комбинация с вятърни генератори);

  • поддържащ заряд на рядко използвани батерии;

  • заряд на акумулаторните батерии в системи за видео-наблюдение/охрана//led прожектори - за обекти, разположени в райони, където често спира електрозахранването;

Up
 

 


Last modified: 08/27/18

www.unicad.bg © 2011 Уникад ЕООД. Всички права запазени.