УНИКАД ЕООД
Up ПРОДУКТИ УСЛУГИ

 

 

Инвертори, цени:

Произво-
дител
Модел,
серия
(V/VA)

Изходяща
форма на
 вълната

Приложе-
ние/подхо-
дящ за:
Udc
вх.
 (V)
За-
ряд-
но
Tr.
SW
(A)
P
max
(W)
Uac
изх.
 (V)
Гаран-
ция
(м)
Налич-
ност/
доставка
Цена ЛВ,
 с
вкл.ДДС
Victron Energy® Phoenix
12/180
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
 системи;
 Къмпинг;
Яхти;Хоби;
12
- - 150 230
24
На склад
220.00
198.00
Victron Energy® Phoenix  12/350 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
 системи;
 Къмпинг;
Яхти;Хоби;
12 - - 300 230 24 На склад
285.00
236.00
Victron Energy® Phoenix  12/800 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
 системи;
 Къмпинг;
Яхти;Хоби;
12 - - 700 230 24 На склад
632.00
618.00
Victron Energy® Phoenix  12/1200 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
 системи;
 Къмпинг;
Яхти;Хоби;
12 - - 1000 230 24 Запитай 859.00
Victron Energy® Phoenix  C12/1600 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
системи;
12 - - 1200 230 24 Запитай 1 415.00
Victron Energy® Phoenix  C12/3000 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV системи; 12 - - 2500 230 24 Запитай 2 266.00
Victron Energy® Phoenix  C12/5000 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV системи; 12 - - 4000 230 24 Запитай 3 569.00
Victron Energy® Phoenix  24/180 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV системи; 24 - - 150 230 24 На склад
220.00
198.00
Victron Energy® Phoenix
  24/350
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV системи; 24 - - 300 230 24 На склад
285.00
236.00
Victron Energy® Phoenix
  24/800
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
 системи;
24 - - 700 230 24 На склад
632.00
590.00
Victron Energy® Phoenix
  24/1200
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
 системи;
24 - - 1000 230 24 Запитай 859.00
Victron Energy® Phoenix
 
C24/1600
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
системи;
24 - - 1200 230 24 Запитай 1415.00
Victron Energy® Phoenix
 
C24/3000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
 системи;
24 - - 2500 230 24 Запитай 2 266.00
Victron Energy® Phoenix
 
C24/5000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV системи; 24 - - 4300 230 24 Запитай 3 569.00
Victron Energy® Phoenix
 48/800
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV системи; 48 - - 700 230 24 Запитай 589.00
Victron Energy® Phoenix  48/1200 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV системи; 48 - - 1000 230 24 Запитай 899.00
Victron Energy® Phoenix
 
C48/3000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV системи; 48 - - 2500 230 24 Запитай 2 266.00
Victron Energy® Phoenix
 
C48/5000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV системи; 48 - - 2500 230 24 Запитай 3 569.00
Victron Energy® MultiPlus
 
C12/1200
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
  системи;
 като
UPS
12 да
/
50A
16 1000 230 24 Запитай 1 689.00
Victron Energy® MultiPlus
 
C12/1600
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
  системи;
 като UPS
12 да
/
70A
16 1200 230 24 Запитай 1 744.00
Victron Energy® MultiPlus
 
C12/2000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
12 да
/
80A
30 1600 230 24 Запитай 2 183.00
Victron Energy® MultiPlus
 
C12/3000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
12 да
/
120A
16 2500 230 24 Запитай 2 666.00
Victron Energy® MultiPlus
 
C24/800
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
24 да
/
16A
- 700 230 24 Запитай 1 349.00
Victron Energy® MultiPlus
 
C24/1200
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
24 да
/
25A
- 1000 230 24 Запитай 1 689.00
Victron Energy® MultiPlus
 
C24/1600
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
24 да
/
40A
- 1200 230 24 Запитай 1 744.00
Victron Energy® MultiPlus
 
C24/2000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
24 да
/
120A
- 1600 230 24 Запитай 2 183.00
Victron Energy® MultiPlus
 
24/3000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
24 да
/
70A
16 2500 230 24 Запитай 2 666.00
Victron Energy® MultiPlus
 
24/3000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
24 да
/
70A
50 2500 230 24 Запитай 2 879.00
Victron Energy® MultiPlus
 
24/5000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
24 да
/
120A
100 4500 230 24 Запитай 4 266.00
Victron Energy® MultiPlus
 
48/3000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
48 да
/
35A
16 2500 230 24 Запитай 2 666.00
Victron Energy® MultiPlus
 
48/5000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
48 да
/
70A
100 4500 230 24 Запитай 4 266.00
Victron Energy® Quattro
 
12/3000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
12 да
/
120A
50
/
30
2500 230 24 Запитай 4 053.00
Victron Energy® Quattro
 
12/5000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
12 да
/
220A
100
/
100
4500 230 24 Запитай 6 312.00
Victron Energy® Quattro
 
24/3000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
24 да
/
50A
50
/
50
2500 230 24 Запитай 4 053.00
Victron Energy® Quattro
 
24/5000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
24 да
/
120A
100
/
100
4200 230 24 Запитай 5 278.00
Victron Energy® Quattro
 
24/8000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
24 да
/
200A
100
/
100
7000 230 24 Запитай 6 661.00
Victron Energy® Quattro
 
48/5000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
48 да
/
200A
100
/
100
4200 230 24 Запитай 5 278.00
Victron Energy® Quattro
 
48/8000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
48 да
/
110A
100
/
100
7000 230 24 Запитай 6 103.00
Victron Energy® Quattro
 
48/
 
10 000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
48 да
/
140A
100
/
100
9000 230 24 Запитай 7 013.00
Victron Energy® Quattro
 
48/
 
15 000
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 като UPS
48 да
/
140A
100
/
100
12000 230 24 Запитай 9 699.00
Schneider
Electric®
865-2524
-61 / SW
2524 230
Sine Wave
/
чиста
синусоида
олеми PV
  системи;
 като UPS
24 да
/
65A
да 2000 230 24 Запитай Запитване
Schneider
Electric®
865-4024
-61 / SW
4024 230
Sine Wave
/
чиста
синусоида
олеми PV
  системи;
 като UPS
24 да
/
90A
да 3500 230 24 Запитай Запитване
Techno
gamma®
SineUPS
s100
Sine Wave
/
чиста
синусоида
UPS за
 парно;
Хоби
12 да да 100 230 24 Заявка
 до 15ч
за сл.ден
204.00
Techno
 gamma®
SineUPS
s100a
Sine Wave
/
чиста
синусоида
UPS за
 парно;
Хоби
12 да да 100 230 24 Заявка
 до 15ч
за сл.ден
218.00
Techno
gamma®
SineUPS
s100a Plus
Sine Wave
/
чиста
синусоида
UPS за
 парно;
Хоби
12 да да 100 230 24 Заявка
 до 15ч
за сл.ден
228.00
Techno
gamma®
SineUPS
s200 Plus
Sine Wave
/
чиста
синусоида
UPS за
 парно;
Хоби
12 да да 200 230 24 Заявка
 до 15ч
за сл.ден
234.00
Techno
gamma®
SineUPS
s400 Plus
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
 системи;
 UPS за
 парно;
12 да да 400 230 24 Заявка
 до 15ч
за сл.ден
360.00
Techno
gamma®
SineUPS
s
600 Plus
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
 системи;
 UPS за
 парно;
12 да да 600 230 24 Заявка
 до 15ч
за сл.ден
426.00
PV системи All-In-One
 
1K/PWM12 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
  системи;
  като UPS
12 да да 800 230 24 Заявка
 до 13ч
за сл.ден

50% а.п.
646.80
PV системи All-In-One 3K/PWM24 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
  системи;
  като UPS
24 да да 2400 230 24 Заявка
 до 13ч
за сл.ден
50% а.п.
917.28
PV системи All-In-One 5K/PWM48 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
  като UPS
48 да да 4000 230 24 Заявка
 до 13ч
за сл.ден
50% а.п.
1 811.00
PV системи All-In-One 1K/MPPT24 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
  системи;
 като UPS
24 да да 800 230 24 Заявка
 до 13ч
за сл.ден
50% а.п.
870.24
PV системи All-In-One 1K/MPPT48 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
  системи;
  като UPS
48 да да 800 230 24 Заявка
 до 13ч
за сл.ден
50% а.п.
917.28
PV системи All-In-One 3K/MPPT24 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
  системи;
  като UPS
24 да да 2400 230 24 Заявка
 до 13ч
за сл.ден
50% а.п.
1 152.48
PV системи All-In-One 3K/MPPT48 Sine Wave
/
чиста
синусоида
Малки PV
  системи;
  като
UPS
48 да да 2400 230 24 Заявка
 до 13ч
за сл.ден
50% а.п.
1 199.52
PV системи All-In-One 5K/PWM48P
(parallel)
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 трифазни
48 да да 4000 230 24 Заявка
 до 13ч
за сл.ден
50% а.п.
1 811.00
PV системи All-In-One 5K/MPPT48P
(parallel)
Sine Wave
/
чиста
синусоида
Големи PV
  системи;
 трифазни
48 да да 4000 230 24 Заявка
 до 13ч
за сл.ден
50% а.п.
2 352.00

Всички цени са в лева, с включено ДДС. Гаранцията на продуктите е 24

Как да се консултираме
Ако Ви е необходима консултация за избор на тип инвертор, позвънете на един от изброените най-долу телефони или изпратете конкретно запитване на електронната поща, дадена
по-долу. При желание на клиента може да бъде направен предварителен анализ със специализиран софтуер и да се изготви точна спецификация(предварителен проект) с очакван добив, тип инвертор и брой панели и батерии

Как да поръчаме

За поръчка е необходимо да се обадите по телефона за наличност/срок на доставка или да изпратите заявка на електронната поща info@unicad.bg
Стоката може да бъде заплатена в брой/POS и получена в офис-магазина на фирмата в гр.София, или да бъде изпратена с наложен платеж, като цената за доставка е в зависимост от избрания от Вас куриер. Обичайна практика е да се работи с Еконт или Спиди.

Телефони за поръчка: Telenor: 089 8887710; Vivacom: 02 9621928, 02 9623435

 

  Home Up ПРОДУКТИ УСЛУГИ


Last modified: 03/16/17

www.unicad.bg © 2011 Уникад ЕООД. Всички права запазени.