УНИКАД ЕООД

 

Steca PA RC100
Remote control

За Steca Solsum F, Steca Solarix PRS и Steca Solarix MPPT.

Steca  PA RC100  е  дистанционно  управление(програматор), което позволява препрограмиране на зададените параметри/режими на контролерите Steca от изброените серии. Стойностите могат да бъдат коригирани с помощта на превключватели. След рестартиране на PV контролера новите настройки може да се активират чрез натискане на бутона за програмиране на Steca PA RC100. Чрез infrared връзка се осъществява зареждане  на новите стойности/параметри.

Характеристики на продукта

  • Ниско тегло;

  • Лесна инсталация;

  • Без нужда от поддръжка;

  • Ниска собствена консумация;

  • Голяма надеждност;

  • Night light функция, зададена предварително от производителя или регулируема чрез Steca PA RC 100;

Up
 

 


Last modified: 03/11/12

www.unicad.bg © 2011 Уникад ЕООД. Всички права запазени.